Browsing Category

เครื่องรางของขลัง

พระพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์ช่วยขจัดทุกข์ให้กับทุกคน ให้อยู่เย็นเป็นสุข

พระพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแปดริ้ว เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นศักดิ์ศรีมิ่งขวัญ

ต่อเงินต่อทอง เป็นสิริมงคลกับการค้าขายดี มีโชคลาภ ความร่ำรวย

ต่อเงินต่อทอง ความเชื่อ  ตัวต่อเงิน ต่อทอง นี้ถือเป็นวัตถุมงคลควรแก่การบูชาเก็บไว้เป็นสิริมงคลกับชีวิต

หยก เป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง

หยก ความเชื่อเกี่ยวกับหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่า หยก เป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง

เจ้าเงาะ เป็นเครื่องรางของขลังในการทำมาหากินบังเกิดความเจริญ

เจ้าเงาะ เป็นเครื่องรางของขลังอันหมายความถึงการทำมาหากินให้ได้คล่องๆ ให้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์

หนุมาน มีฤทธิมีเดชมาก   มีความกตัญญและความจงรักภักดี 

หนุมาน  เป็นชื่อสิง ซึงเป็นทหารเอกของพระราชาในเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นลิงเผือก มีขนรอบกายเป็นเพชร มีเขี้ยวเป็นแก้ว

ตะกรุด เป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมมากที่สุดพระพุทธคุณดีรอบด้าน

ตะกรุด เป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมมากที่สุด เพราะมีพระพุทธคุณดีรอบด้าน ทั้นด้านแคล้วคลาด เมตตามหานิยม เสน่ห์