Browsing Category

@HighLight

การเพิ่มพูนทรัพย์ เสริมโชคลาภให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ครอบครัว

การเพิ่มพูนทรัพย์ โชคลาภ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หลายๆ คนมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ครอบครัว หรือแม้แต่คนใกล้ชิด

พญาเต่าเรือน นำพาโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองมีอำนาจ

พญาเต่าเรือน  เป็นเครื่องรางของขลังที่บรรดาสานุศิษย์เชื่อกันว่า หากมีไว้บูชาจะนำพาโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองมาให้