หมั่นเติมบุญทุกวัน จะช่วยเสริมชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรือง

หมั่นเติมบุญทุกวันเกี่ยวกับธรรมะ แล้วนำไปแจกฟรีแก่ผู้คนเพื่อเป็นธรรมทาน จะช่วยเสริมชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน เสริมปัญญา บุญบารมี และลาภยศ

หมั่นเติมบุญทุกวัน  ชีวิตเกิดมาก็นับว่ามีบุญมากล้น แต่เราควรหมั่นเติมบุญทุกวัน ดังนั้น ท่านสามารถสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ดังนี้ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆ เกี่ยวกับธรรมะ แล้วนำไปแจกฟรีแก่ผู้คนเพื่อเป็นธรรมทาน จะช่วยเสริมชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน เสริมปัญญา บุญบารมี และลาภยศ