เติมบุญทุกวัน สร้างพระถวายวัด มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

ชีวิตเกิดมาก็นับว่ามีบุญมากล้น แต่เราควรหมั่นเติมบุญทุกวัน สร้างพระถวายวัด จะช่วยเสริมให้ชีวิต มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง

เติมบุญทุกวัน ชีวิตเกิดมาก็นับว่ามีบุญมากล้น แต่เราควรหมั่นเติมบุญทุกวัน ดังนั้น ท่านสามารถสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ดังนี้สร้างพระถวายวัด จะช่วยเสริมให้ชีวิต มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็นสุข สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ช่วยผ่อนปรนหนี้กรรมให้บางเบาลงได้