ปัญจาวุธกุมาร ชาดกว่าด้วยการทำความเพียร

 ปัญจาวุธกุมาร อดีตกาลนานมา ในแผ่นดินพระเจ้าพรหมทัศน์นั้น กรุงพรานาสี ร่มเย็นเป็นสุขด้วยราชธรรม ชาวเมืองใกล้ไกลเดินทางค้าขาย ไปมาหาสู่กันอย่างปลอดภัยเป็นอันดี ทุกคนอาศัยเส้นทางที่ตัดผ่านทุ่งโล่ง  ผ่านหมู่บ้านมากมายไปยังพรมแดนเมืองพรานาสี ไม่มีใครที่กล้าเดินออกนอกเส้นทาง ผ่านป่าดงดิบ ที่ถึงแม้จะเป็นเส้นทางลัดเลยซักคน    เจ้าชายเมืองพรานาสี นามปัญจาวุธกุมาร พระราชโอรถองค์เดียวของพระเจ้าพรหมทัศน์  หลังจากได้สำเร็จการเรียนศิลปะวิทยาการจากสำนักทิศาปาโมกข์ เมืองตักศิลา แคว้นคันธาละแล้ว  ก็ได้เดินทางกลับพระนครเพียงลำพัง พร้อมอาวุธประจำกาย…….

ด้วยความปรารถนาให้ถึงกรุงพรานาสีโดยเร็ว  เพื่อจะได้เข้าเฝ้าพระราชบิดาก่อนตะวันตกดิน เจ้าชายจึงทรงเลือกใช้เส้นทางลัด ผ่านป่าดงดิบเข้าไปอย่างกล้าหาญ มิเกรงกลัวต่ออันตรายใดๆ