ชาวพุทธทำบุญใหญ่ประเพณี ”สารทเดือนสิบ” คึกคัก

สารทเดือนสิบ บรรยากาศการทำบุญวันสารทเดือนสิบ หรือวันส่งตายาย ที่วัดยะลาธรรมราม  อ.เมือง จ.ยะลา บรรดาพุทธศาสนิกชนชาวยะลา ทยอยเดินทางนำบุตรหลานไปวัด เพื่อร่วมทำบุญ โดยนำ ขนมต้ม ขนมลา ขนมบ้า ขนมเจาะหู  ขนมข้าวพอง และขนมเทียน รวมทั้ง อาหารคาว  ดอกไม้ธูปเทียน ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  และทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้ง นำขนมที่ใช้ในเทศกาลเดือนสิบไปตั้งวางไว้ที่ร้านเปรต   ซึ่งมีเด็ก ๆ แต่งตัวเป็นเปรต คอยรับอาหาร  สำหรับมาตราการป้องกันโรคโควิท-19 ก็ยังคงมีมาตรการเข้มงวด โดยผู้ที่มาร่วมทำบุญส่วนใหญ่ใช้ผ้าแมสปิดปากปิดจมูก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ด้านความปลอดภัย มีกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมทำบุญ ทั้ง ที่ภายในวัด และรอบนอกวัดอย่างเข้มงวดสำหรับ การทำบุญวันสารท หรือ ประเพณีชิงเปรต จะจัดทำบุญ 2 ครั้ง คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 หรือที่เรียกว่า“บุญแรก” หรือ วันรับตา-ยาย และวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เรียกว่า “บุญหลัง” หรือ วันส่งตา-ยาย  โดยมีความเชื่อว่า พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกนรก หรือ เรียกว่าเปรต นั้น จะได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาติของตนในเมืองมนุษย์ได้ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 และกลับไปสู่นรกดังเดิม ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10  ดังนั้นทั้งสองวันนี้ จะมีการทำบุญของลูกหลาน โดยนำเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคไปถวายพระ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล แก่บรรพบุรุษของตน  และแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงคุณงามความของบรรพบุรุษ รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้คงสืบทอดต่อไป  อีกด้วย