ไหว้พระขอพร หลวงพ่ออี๋ มรณะ 20 กันยายน 2489 แห่ขอเลขเด็ด

   หลวงพ่ออี๋ มรณะภาพในวันที่ 20 กันยายน 2489 ในปี 2563 นี้ครบรอบ 74 ปี เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออก มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการปฏิบัติสมถะ และวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ที่วิหารหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประชาชนจำนวนมาก ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาได้เดินทางมากราบไหว้บูชาหลวงพ่ออี๋เกจิอาจารย์ดัง แห่งภาคตะวันออกเป็นจำนวนมาก สำหรับพระครูวรเวทมุนี หรือที่รู้จักกันว่าหลวงพ่ออี๋ หลวงพ่ออี๋มีความรู้ทางด้านวิปัสสนาธุระ เป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านในสัตหีบในยามยาก จึงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนที่เลื่อมใส