องค์หลวงพ่อพุทธโสธร แหทำบุญเล้งหน้าตักพระ 1.65 สูง 1.48 เมตร

     องค์หลวงพ่อพุทธโสธร   หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร   เป็นพระพุทธรูปที่มีรูปลักษณ์งดงามมากมีประชาชนแห่มาทำบุญกราบไหว้หลวงพ่อโสธร ที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ที่ได้ทำการเปิดพระอุโบสถหลังใหญ่ ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อโสธรองค์จริง และพระวิหารหลังใหม่ ที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรองค์จำลอง ได้มีประชาชนเดินทางมาต่อแถวเรียงคิว เพื่อที่จะรอให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางวัดทำการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิของร่างกายให้แก่พุทธสาสนิกชนที่พากันเดินทางมาทำบุญกราบไหว้ขอพรพระ จากองค์หลวงพ่อโสธรกันอย่างเนืองแน่น

โดยมีการมาร์คจุดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1 เมตร และยังให้ผู้ที่เดินทางมาทำบุญ ทำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกรายที่จะเดินผ่านเข้าไปยังภายในประตูชั้นใน ทั้งด้านขาเข้าและขาออก โดยที่ทางวัดได้มีการจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปยังภายในพระวิหารครั้งละไม่เกิน 100 คน