ดวง 8 มี.ค.63 ช่วงนี้ มีโอกาสดีๆเข้ามา

8 มีนาคม 2563 วันจันทร์ ไม่อยากพบปะผู้คน อยากอยู่คนเดียว วันอังคาร เรื่องราวต่างๆยังไม่นิ่ง วันพุธ มีเรื่องบางเรื่องเข้ามา ต้องตั้งมือรับ วันพฤหัสบดี มีโอกาสดีๆเข้ามา วันศุกร์ ให้หาที่ปรึกษา เรื่องต่างๆที่คิดไม่ออก วันเสาร์ มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น วันอาทิตย์มีงานเพิ่มมากขึ้นและต้องเป็นผู้นำในการทำถึงจะสำเร็จ