ดวง 8 มี.ค.63 คนเกิดวันไหน ได้รับข่าวดีของบุตรหลาน

8 มีนาคม 2563 วันอาทิตย์ ไปช่วยงานบุญ วันจันทร์ เปิดอกคุยกับคนรู้จัก วันอังคาร ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก วันพุธ ได้รับข่าวดีของบุตรหลาน วันพฤหัสบดี อย่ารีบด่วนตัดสินใจ วันศุกร์ การค้าขายดี วันเสาร์ ได้รับข่าวดีเรื่องความสำเร็จ