แหวนพิรอด พุทธคุณเสริมบารมีที่บรรพบุรุษของเราสร้างไว้

แหวนพิรอด เป็นเครืองรางของขลังที่มีมาตั้งโบราณ เป็นเครื่องรางของขลังที่คงไว้ซึ่งพระพุทธคุณที่บรรพบุรุษของเราสร้างไว้ให้กับลูกหลาน

แหวนพิรอด เป็นเครืองรางของขลังที่มีมาตั้งโบราณเช่นกัน แต่เป็นเครื่องของขลังที่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการบางคนก็ไม่รู้จักเลย  แต่เป็นเครื่องรางของขลังที่คงไว้ซึ่งพระพุทธคุณที่บรรพบุรุษของเราสร้างไว้ให้กับลูกหลาน

 

การอาราธนาแหวงพิรอด

ให้ตั้งนะโมสามจบ แล้วระลึกถึงคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา และผู้สร้างแหวน แล้วจึงอานาธนาว่า

โอมพิรอดปลอดภัย คุณครูกูทำให้ไว้คุ้มครองภัยสวัสดี

อิติปิโส โสปิติอิ นะโมพุทธายะ

ยะธาพุทโมนะ นะมะพะทะพะ

บูชาแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัย โชคลาภมากมายกว่าใคร