เกิดมายากจนข้นแค้น ทำบุญสะเดาะเคราห์ปลดกรรมได้

ความยากจน เป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่อยากจะพบเจอในเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนความขยันเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องมี หรืออยากจะขอให้ความยากจนนี้อยู่กับเราเป็นชาติสุดท้าย

เกิดมายากจนข้นแค้น  ความยากจน เป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่อยากจะพบเจอ แต่บางคนก็เลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนกันต่อไป ความขยันเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องมี แต่หากคุณต้องการหลุดพ้นจากความจน หรืออยากจะขอให้ความยากจนนี้อยู่กับเราเป็นชาติสุดท้าย ดังนั้น ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราห์ปลดกรรมได้ ดังนี้

สิ่งแรก คุณควรมีคือจิตที่ไม่มีความตระหนี่ถี่เหนียว การให้นั้นถือว่าเป็นทานอันยิ่งใหญ่ ฉะนั้นการล้างจิตให้ไร้ซึ่งความตระหนี่นั้นสำคัญที่สุด หากคุณไม่มีกำลังทรัพย์ คุณสามารถช่วยเหลือ หรือบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับ วัด มูลนิธิต่างๆได้ หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยกันเอง เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ อย่างน้อยจิตใจของคุณก็จะไม่จมปักกับคำว่าจนอีกต่อไป