ชีวิตของคนเรา เมื่อเกิดมา เราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตนเอง

ชีวิตของคนเรา เมื่อเกิดมา เราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตนเอง แต่เมื่อใดชีวิตเราถูกคุกคาม เราก็จะไม่มีวันสุขสงบจากกรรมที่ตนได้กระทำมาทั้งสิ้น

ชีวิตของคนเรา เมื่อเกิดมา เราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตนเอง แต่เมื่อใดชีวิตเราถูกคุกคาม เราก็จะไม่มีวันสุขสงบบางคนถูกคุกคามในการดำเนินชีวิต บางคนถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งสิ่งนั้นล้วนเกิดขึ้นจากกรรมที่ตนได้กระทำมาทั้งสิ้น ดังนั้น ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราห์ปลดกรรมได้ ดังนี้

  1. ให้คุณตั้งจิตอธิฐาน และมีจิตคิดบวชด้วยจิตศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ โดยไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงจะบวช 7 วัน หรือ 15 วัน 1 เดือน 1 พรรษา แล้วแต่ตามกำลังจิตศรัทธาของตัวคุณ
  2. ถ้าเป็นสตรี ก็สามารถบวชได้ ไม่ว่าจะเป็นการบวชชีพราหมณ์ หรือถือศีล 8 ตามเวลาที่คุณสะดวกและตั้งจิตศรัทธา
  3. หรือหากคุณยังไม่สะดวก ก็สามารถร่วมทำบุญงานบวชอย่าง สม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้