ดวง 12 พ.ย.62 ช่วงนี้ มีเรื่องท้าทายความสามารถ

12 พฤศจิกายน 2562 วันจันทร์ อยากใช้ชีวิตแตกต่างไปจากเดิม วันอังคาร มีเรื่องต่างๆเข้ามาท้าทายความสามารถ วันพุธ เรื่องความรักระวังมีปัญหา วันพฤหัสบดี ไม่ค่อยถูกใจในสิ่งที่ทำอยู่ วันศุกร์ มีบางเรื่องทำให้เกิดความกังวลใจ วันเสาร์ ให้ทำบุญเยอะๆ วันอาทิตย์ ต้องพยายามพัฒนาตัวเอง