ดวง 10 พ.ย.62 ช่วงนี้ มีคนคอยขัดขวาง

10 พฤศจิกายน 2562 วันจันทร์  ออกไปท่องเที่ยวพักผ่อน วันอังคาร มีคนคอยขัดขวางทำอะไรก็ไม่สะดวก วันพุธ มีพลังเต็มที่พร้อมที่จะทำอะไรใหม่ๆ วันพฤหัสบดี มีเรื่องดีๆเข้ามา วันศุกร์ สามารถจัดการกับปัญหาที่เข้ามาได้ วันเสาร์ จะได้ทำในสิ่งที่ฝัน วันอาทิตย์ หาที่ปรึกษาในเรื่องที่ทำ