10 พ.ย. 62 คนเกิดปีไหน คำพูดน่าเชื่อถือ

10 พฤศจิกายน 2562  คนเกิดปีกุน มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือปกป้อง  คนเกิดปีมะเส็ง ระวังโรคประจำตัวกำเริบ  คนเกิดปีเถาะ ตำแหน่งหน้าที่จะพบกับความสำเร็จ  คนเกิดปีมะแม คำพูดน่าเชื่อถือ มีคนช่วยเหลือ  คนเกิดปีขาล มีคนจากทางไกลเดินทางมาหา