9 พ.ย. 62 คนเกิดปีไหน ร่ำรวย มีความสุข

9 พฤศจิกายน 2562  คนเกิดปีจอ จะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ  คนเกิดปีมะโรง คำพูดการเจรจาไม่ดี  คนเกิดปีมะเมีย จะพบกับความร่ำรวย มีความสุข   คนเกิดปีขาล ตำแหน่งหน้าที่กำลังก้าวหน้า  คนเกิดปีเถาะ อย่าไปสนใจคำนินทาของใคร