ดวง 28 ต.ค.62 ช่วงนี้ เที่ยวพักผ่อน

28 ตุลาคม 2562 วันจันทร์ จะมีคนหยิบยื่นงานมาให้ สร้างรายได้เป็นอย่างดี วันอังคาร มีเรื่องต้องคิดตัดสินใจ วันพุธ ต้องให้ความสนใจกับสิ่งที่ทำ วันพฤหัสบดี ออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนร่างกาย วันศุกร์ มีหน้าที่สำคัญที่ต้องรับผิดชอบ วันเสาร์ มีเรื่องคิดวิตกกังวลใจ วันอาทิตย์ ระวังเรื่องคำพูดของตัวเองและของคนอื่น