ดวง 9 ต.ค.62 ช่วงนี้ ท่องเที่ยวพักผ่อน

9 ตุลาคม 2562 วันจันทร์ พาครอบครัวออกไปท่องเที่ยวพักผ่อน วันอังคาร มีเรื่องให้คิดจนเกิดความกังวลใจ วันพุธ มีโอกาสได้เดินทางไกล วันพฤหัสบดี มีความสุขในชีวิต ในสิ่งที่เป็นอยู่ วันศุกร์ ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง วันเสาร์ ให้ระวังเรื่องคะพูด วันอาทิตย์ ระวังเรื่องคำพูด อย่ามีปากเสียงกับใคร