9 ต.ค. 62 คนเกิดปีไหน มีแนวความคิดค้าขายใหม่ๆ

9 ตุลาคม 2562  คนเกิดปีเถาะ มีแนวความคิดค้าขายใหม่ๆ คนเกิดปีระกา โดนผู้ใหญ่เล่นงาน โดนตำหนิ  คนเกิดปีกุน หน้าที่การงานใหญ่โตก้าวหน้าขึ้น  คนเกิดปีมะแม ต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานของคนอื่น  คนเกิดปีจอ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักกันแบบเพื่อน