ดวงเฮง 28 ตุลาคม 62 นฤกษ์ขอเงินจากพระจันทร์

วันที่ 28 ในวันนี้ ตามข้อมูลจากปฏิทินโหร ปี 2562 โดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม2562ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 เวลา 10.43 น. ตรงกับวันขอเงินจากพระจันทร์วันเปิดฟ้าเปิดบาดาล “วันฤกษ์ขอเงินจากพระจันทร์” ให้ ระลึกนึกถึง “คุณของฟ้าดินพระจันทร์”แล้วอุทิศบุญถวาย“เทพพระจันทร์” แล้วอธิษฐาน แต่เรื่องดีๆ คิดแต่เรื่องดีๆ ทำแต่สิ่งดีๆ ระงับอารมณ์ โกรธ เศร้า เหงา เสียใจ“ใครทำอารมณ์เช่นใด มันจะเป็นพิมพ์เขียวชีวิตไปหนึ่งเดือนจากนี้”นี่คือเคล็ดลับในวันขอเงินจากพระจันทร์ตามแนวทางของ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ