พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร เมตตาและแคล้วคลาดจากอันตราย

พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร ท่านได้ปฎิบัติกรรมฐานจนออกพรรษา เหล่าคณะศิษย์ขอสาธุการ และร่วมอนุโมทนาขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร  การเข้าถ้ำเข้ากรรมของพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร ท่านได้ปฎิบัติกรรมฐาน ปิดว่าและไม่พบเจอใคร จนออกพรรษา ท่านได้กระทำเช่นนี้เป็นประจำทุกปี ไม่เคยขาด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 มาจนถึงปัจจุบันนี้ เหล่าคณะศิษย์ขอสาธุการ และร่วมอนุโมทนากับพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ตลอดไป สาธุ สาธุ สาธุ

“วัตถุมงคลของพระครูบาบุญชุ่ม แต่ละชิ้นของท่านถ้าผู้ที่ได้ไว้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมักจะเกิดปาฎิหาริย์ในด้านต่างๆ มากมาย โดยของท่านเน้นในทางเมตตา ค้าขาย และแคล้วคลาดจากอันตราย จากร้ายกลายเป็นดี ของดีที่ควรมีไว้ติดกาย ค่ะ