เปิดดวง 27 ตุลาคม 62 เสริมสิริมงคลด้วยการไหว้ขอพรกับพระนารายณ์ทรงครุฑ

วันอาทิตย์ที่  27 ตุลาคม 2562 วันนี้พระจันทร์(๒) สถิตที่ราศีกันย์เกาะภูมิปาโลและเทศาตรีฤกษ์และยกเข้าสู่ราศีตุลย์เวลา 16.38 น. วันนี้ไม่มีฤกษ์ยามที่ดีในการประกอบการมงคลเป็นวันที่ดาวชุมนุมกันในราศีตุลย์ ดังนั้น การเปิดกิจการ ออกรถ ย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่ควรเลื่อนไปก่อนดีเด่น  วันนี้ไม่เสริมส่งกับชาวใดเป็นพิเศษ ทิศที่เป็นมงคลคือ ทิศใต้ เหนือ  ทิศตะวันตกเฉียงใต้ สีที่เป็นมงคลคือ สีน้ำเขียว,แดงเสริมสิริมงคลด้วยการไหว้ขอพรกับพระนารายณ์ทรงครุฑ