เปิดดวง 10 ตุลาคม 62 วันนี้เหมาะกับการมงคล คือ เปิดตัวธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่  10 ตุลาคม  2562 วันนี้พระจันทร์(๒) สถิตราศีกุมภ์เกาะเทศาตรีและเทวีฤกษ์ฤกษ์ยามวันนี้เหมาะกับการมงคล คือ เปิดตัวธุรกิจที่เกี่ยวกับ สินค้าและบริการด้านสุขภาพ,ร้านอาหาร,ร้านขายของที่ระลึก,ศูนย์อาหาร ไม่เหมาะกับการออกรถ ขึ้นบ้านใหม่ จำเป็นต้องดูดูฤกษ์ยามเฉพาะตัวบุคคลเพื่อปรับเสริมให้เสริมส่งให้ดวงชะตามีกำลังเข้มแข็งมากขึ้น วันนี้เสริมส่งกับชาวราศีกันย์ทิศที่ดีเป็นมงคลคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศสีที่เป็นมงคลคือแดงเสริมสิริมงคลประจำวันนี้ วันนี้เหมาะกับการร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อที่หรือทำถนนเข้าวัดและชำระหนี้สงฆ์ทำนุบำรุงพระศาสนาบริจาคให้กับวัดในถิ่นทุรกันดาร