ใบโพธิ์  ถือเป็นไม้มงคลเพราะพระพุทธเจ้าทางตรงตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์

ใบโพธิ์  ถือเป็นไม้มงคลเพราะพระพุทธเจ้าทางตรงตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ จึงเชื่อว่า ใบโพธิ์นั้นมีพุทธบารมี ธรรมบารมีแผ่ไพศาลเป็นของศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติ

สำหรับหลาย ๆ คนที่มีความเชื่อเรื่องการเลือกต้นไม้เข้ามาปลูกในบ้าน เสริมดวง วิธีการปลูกต้นไม้มงคลนำโชคตามทิศต่าง ๆ ในบ้าน เพื่อให้เกิดโชคลาภมาฝากกันแล้วค่ะ­­

 

                ใบโพธิ์  ถือเป็นไม้มงคลเพราะพระพุทธเจ้าทางตรงตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ ดังนั้นคนโบราณจึงเชื่อว่า ใบโพธิ์นั้นมีพุทธบารมี ธรรมบารมีแผ่ไพศาล อีกทั้งต้นโพธิ์เป็นไม้ที่มีร่มเงา ใบโพธิ์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติสามารถนำมาเสกสร้างวัตถุมงคลได้หลายอย่างแล้วแต่จะพลิกเพลง ก่อนที่จะนำใบโพธิ์ประจุลงในไซดักทรัพย์และต้องนำใบโพธิ์มาลงยันสิบทิศและพระคาถาพระอรหันต์ เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดีทุกทิศทุกทางค่ะ