บ่วงนาคบาศ 4 ทิศ สุดยอดเครื่องราง แห่งโชคลาภ ช่วยปกป้องคุ้มภัย

สุดยอดเครื่องราง แห่งโชคลาภ ช่วยปกป้องคุ้มภัย ให้แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวงผู้ใดที่ได้ครอบครอง จะบังเกิดโชคลาภ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง เสริมบารมีด้านโภคทรัพย์

บ่วงนาคบาศ 4 ทิศ จัดเป็นสุดยอดเครื่องราง แห่งโชคลาภ และป้องกันภัย บ่วงนาคบาศ ถือเป็นบ่วงเชือกที่แข็งแรงที่สุด ช่วยปกป้องคุ้มภัย ให้แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง ปกป้องภูติฝี ปีศาจและคุณไสยต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเมตตามหานิยม ผู้ใดที่ได้ครอบครอง จะบังเกิดโชคลาภ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง เสริมบารมีด้านโภคทรัพย์ มีกินมีใช้ตลอด ตามเคลํดโบราณ ตำนานงูกินหาง กินไปได้เรื่อยๆ จึงถือเป็นเคล็ดลับ การมีเหลือกินเหลือใช้ ทรัพย์สินเพิ่มพูนทวี 

 

คาถาบูชานาคบาศ ตั้งนะโม 3 จบ

พุทธะมะอะอุ นโมพุทธายะ สีสะหัสสะ สุธรรมา

มณีนพรัตน์ กายะ วาจา จิตตัง อะหัง วันทา