เรียนไม่เก่ง อาจเป็นเพราะวิบากกรมที่เคยทำมาก่อน

ท่านที่เรียนไม่เก่ง อ่านเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ พยายามหาทางช่วยจำเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัวทั้งที่พยายามเป็นอย่างมากแล้ว นั่นอาจเป็นเพราะวิบากกรมที่เคยทำมาก่อน

เรียนไม่เก่ง การเรียนการศึกษาในปัจจุบัน อาศัยความจำเป็นหลัก ท่านที่เรียนไม่เก่ง อ่านเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ พยายามหาทางช่วยจำเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัว ไม่เข้าใจสักที ทั้งที่พยายามเป็นอย่างมากแล้ว นั่นอาจเป็นเพราะวิบากกรมที่เคยทำมาก่อน ดังนั้น ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ ดังนี้

 

ไหว้พระสวดมนต์ ขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ ผู้มีความรู้ทั้งหลายที่เราได้เคยละเมิดล่วงเกินมาแล้วหมั่นปฏิบัติธรรม สร้างธรรมทานด้วยการแจกหนังสือธรรมะ สื่อธรรมะของครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เพื่อลดวิบากกรรมที่เคยทำมาให้เบาลง