สวมใส่นาฬิกาจะส่งผลให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง มียศศักดิ์

นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาต้องไม่ตาย ต้องเดิมอยู่ตลอดเวลา ต้องดูดีอยู่เสมอ เมื่อดูงานต้องดูที่นาฬิกา สวมใส่นาฬิกาจะส่งผลให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง มียศศักดิ์

นาฬิกาข้อมือ โดยเฉพาะรูปทรงสี่เหลี่ยม นาฬิกาต้องไม่ตาย ต้องเดิมอยู่ตลอดเวลา ต้องดูดีอยู่เสมอ สายนาฬิกาต้องไม่ชำรุดหรือทรุดโทรม หน้าปัดนาฬิกาต้องไม่แตกร้าส เพราะนั้นหมายถึงงานกำลังสะดุด งานกำลังเผชิญกับปัญหาต่างมากมาย เมื่อดูงานต้องดูที่นาฬิกา สำหรับคนวันอาทิตย์ สวมใส่นาฬิกาจะส่งผลให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง มียศศักดิ์ ค่ะ