คาถาขอลาภจากพระสิวลี หลวงพ่อเกษม เขมโก

หลวงพ่อเกษม เขมโก คาถานี้แต่งโดยหลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง และการจะขอลาภจากพระสิวลีนั้น ต้องเป็นคนที่ทำทานมาก สละซึ่งประโยชน์ส่วนตัวช่วยเหลือผู้อื่น ควรสวดให้ครบ  5 จบต่อการสวดครั้งหนึ่ง

 

ตั้งนะโม ฯ  3 จบแล้วเริ่มบทสวดดังนี้

สีวะ สีมะหา เถรัง วันทามิหัง สีวะ สีมะหา เถรัง วันทามิหัง สีวะ สีมะหา เถรัง วันทามิหัง มะหาสีวลี เถโร มะหาลาโภ โหติ มะหาสีวลี เถโร ลาภัง เม เท ถะ