พระพรหม พระผู้สร้างมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ ได้รับการบันดาลพรให้สมหวัง

พระพรหม  คือพระผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปทุกสรรพสิ่งและเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคน พระพรหมเป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ หนึ่งในสามตรีมูรติ ทรงรับฟังคำอธิฐานของผู้ศรัทธาเสมอ  ถ้าหากท่านอยู่ในศีลในธรรมจะได้รับการบันดาลพรให้สมหวังในสิ่งท่านปรารถนาค่ะ

สวดภาวนาว่า “สัก ชิต เอกัม พรหมมา” หรือ “โอม อาฮัม พรหมมา อัสมิ” เป็นร้อยๆ พันๆ หมื่นๆ แสนๆ เที่ยว และให้นั่งสมาธิตั้งจิตเพ่งไปที่พระองค์ การที่ผู้ศรัทธาได้อยู่กับพระพรหมตามลำพัง นั่งสมาธิและสวดภาวนาให้นานที่สุด พระองค์จะโปรดมาก เพราะพระองค์ทรงสอนว่า การนั่งอยู่กับที่และระลึกถึงพระองค์ บริโภคมังสวิรัติ ไม่ออกไปสร้างสิ่งเดือดร้อนให้ผู้อื่น คือการตอบแทนพระคุณพระพรหมได้ดีที่สุด ค่ะ