องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางประทานพร เสริมสร้างบารมี

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม  ปางประทานพร   เป็นเครื่องรางของขลังที่เป็นพุทธคุณ นำมาบูชาเพื่อนเป็นการเสริมสร้างบารมี ให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์พูนสุขและปกป้องคุ้มครองรักษา

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม  ปางประทานพร   เป็นเครื่องรางของขลังที่เป็นพุทธคุณ   นำมาบูชาเพื่อนเป็นการเสริมสร้างบารมี ให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์พูนสุขและปกป้องคุ้มครองรักษา ทรงมีเมตตาอเนกอนันต์ประการ ทรงพระกรุณาต่อสรรพสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชั่ง ตามความเชื่อกันว่าด้วยพระญาณบารมีของพระโพธิสัตว์กวนอิมจะคุ้มครองปกปักรักษา และให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ อีกทั้งปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวง สมหวังในสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนา เหมาะสำหรับอธิษฐานขอพร และขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ค่ะ