คนดวงตก เคราะห์ร้ายแรง

ในห้วงแห่งกรรมฝ่ายไม่ดีกำลังส่งผลหรือที่เรียกว่า “คนดวงตก”  สาเหตุหลักมาจาก กรรมเก่าในอดีตชาติ และกรรมใหม่ในภพนี้ ล้วนเป็นกรรมฝ่ายไม่ดี ที่มารวมกันในเวลาเดียวกัน จนทำให้ทุกอย่างเราติดขัดไปหมดเสียทุกเรื่อง กรณีที่ดวงตกมาก ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ ดังนี้

ควรสวดมนต์เท่า เลยอายุตน หากมีเวลาไปถือศีลปฏิบัติในวัดจะเกิดผลเร็ว

ครั้นสวดมนต์ ควรแผ่เมตตาให้มากๆ วันละ 10 – 30 ครั้ง ดังนี้ การแผ่เมตตาที่ได้ผลต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้ากรรมนายเวรจะหาย 100 เท่า 100 วิญญาณ

หากตั้งใจทำบุญ  ในทุกครั้งควรตั้งนะโม 3 จบ อุทิศว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ อันหาประมาณมิได้ ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าเจ้ามีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ (วิญญาณ) ศัตรูหมู่มารหมู่พาล (มนุษย์ หุ้นส่วน เพื่อน คนในครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ