จ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา คาถาขอทรัพย์จากพญานาคราช

จ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา กล่าวกันว่า เป็นคาถาขอทรัพย์จากพญานาคราช ผู้ยิ่งใหญ่แห่งคำชะโนดตั้งนะโม 3 จบ แล้วเริ่มบทสวด ดังนี้

กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี ปูเชมิฯ
ทุติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี ปูเชมิฯ
ตะติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี ปูเชมิฯ
เมตตัญจะ มหาลาโภ ปิโยนาคะ ขันธปริตตัง