พระตรีรัตนโพธิสัตว์ ของขลังท่านที่เกิดปีขาล

"พระตรีรัตนโพธิสัตว์" เพื่อช่วยสลายเคราะห์เหตุเภทภัยร้าย และแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ประกอบสัมมาอาชีพเจริญก้าวหน้า ค้าขายดีมีกำไร เงินทองไหลมาเทมา

“พระตรีรัตนโพธิสัตว์” เป็นเครื่องรางของขลังสำหรับท่านที่เกิดปีขาล ปีนี้ประสบกับพลังโทษภัย ทำให้จิตใจมักรุ่มร้อนไม่สงบ มักจะเกิดปัญหาและเรื่องวุ่นวายแทรกแซงเข้ามาให้ท่านแก้ไขอยู่ไม่ขาด  หากคิดแก้ไขสลายเหตุร้ายท่านควรจัดตั้งวัตถุมงคลรูป “พระตรีรัตนโพธิสัตว์” เพื่อช่วยสลายเคราะห์เหตุเภทภัยร้าย และแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ประกอบสัมมาอาชีพเจริญก้าวหน้า ค้าขายดีมีกำไร เงินทองไหลมาเทมา คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จผลสมความปรารถนา