ท้าวจตุโลกบาลครองพิณวิเศษ

ท้าวจตุโลกบาลครองพิณวิเศษ เป็นเครื่องรางของขลังสำหรับท่านที่เกิดปีวอก เพื่อขออำนาจบารมี ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการค้า

ท้าวจตุโลกบาลครองพิณวิเศษ เป็นเครื่องรางของขลังสำหรับท่านที่เกิดปีวอก ปีนี้เนื่องจากปีเกิดของท่านตกรอบปีแตกแยก จึงส่งผลให้เคราะห์เก่าก็ตามมาส่งผล เคราะห์ใหม่ก็กระหน่ำซ้ำ ปีนี้จึงเป็นปีแห่งมรสุม การงาน-ธุรกิจการค้ามักพบอุปสรรคซ้อนอุปสรรค   หากคิดแก้ไขสลายเหตุร้ายและต้องการเสริมส่งดวงชะตา ท่านควรจัดตั้งวัตถุมงคลรูป “ท้าวจตุโลกบาลครองพิณวิเศษ” เพื่อขออำนาจบารมีจากพระองค์ช่วยคุ้มครองป้องกันภัย แผ่บารมีให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการค้าและหน้าที่การงานที่ทำ เงินทองหลั่งไหลเพิ่มพูน บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่เจ้าชะตา