เสริมดวงวันอาทิตย์ ให้มีเดชอำนาจ ชนะศัตรู

เสริมดวงวันอาทิตย์ ใครที่ไร้ซึ่งอำนาจ วาสนา นอกจากจะปรับบุคคลิกภาพของตนแล้ว ควรจะมีวัตถุมงคลเสริมพลังให้กับตนเอง แคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรูหมู่มาร

เสริมดวงวันอาทิตย์  ใครที่ไร้ซึ่งอำนาจ วาสนา นอกจากจะปรับบุคคลิกภาพของตนแล้ว ควรจะมีวัตถุมงคลเสริมพลังให้กับตนเอง ดังนั้น ท่านสามารถสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ดังนี้ คนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรมีรูปปั้นพญาครุฑ หรือรูปสิงห์ ไว้บูชาจะทำให้คุณหลุดพ้นจากปัญหา แคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรูหมู่มาร ได้อย่างปลอดภัย