การงานสะดุด ค้าขายไม่คล่อง

สำหรับท่านใดที่ประสพการงานสะดุด ค้าขายขาดทุนกำไรหด ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น ท่านสามารถทำบุญสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ ดังนี้

ให้นำธูปที่ใช้ทั้งห่อ มาทำพิธีสวด อิติปิโสนพเคราะห์ และพระคาถาต่างๆ แล้วอธิฐานขอให้เป็นธูปสารพัดในทางที่ดี

เวลาใช้ให้จุดปักกลางแจ้ง โดยใช้จำนวนตามกำลังวัน และสวดคาถาบูชาประจำวัน ตามด้วยพระคาถาอื่นๆที่คุณตั้งใจสวดได้อย่างขึ้นใจ จากนั้นขอในสิ่งที่ดีงาม

เมื่อท่านได้ทำดังที่ว่ามาแล้ว  การค้าขายของท่านจะค่อยๆดีขึ้น ทำมาค้าขายคล่อง เงินทองไหลมาเทมา