รูปปั้นเสริมบุญบารมีประจำวันจันทร์

การเสริมบุญบารมี โดยการประดับประดารูปต่างๆ ตามราศีเกิด และทำบุญเสริมบุญบารมีต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการเป็นมงคลกับตนเอง

สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์  เทพยดาวันจันทร์ ทรงม้าเป็นพาหนะ การเสริมบารมีท่าน ควรมีรูปปั้นหรือรูปม้า ตั้งหรือประดับไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานหันหน้าไป ทางออกของบ้าน เชื่อว่าจะทำให้มีความก้าวหน้าในธุรกิจการงานที่ทำอยู่ ถ้าคุณสามารถปฏิบัติไปตามนั้นคุณก็จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ต้องการในเรืองการเงินและทรัพย์สินอย่างแน่นอนค่ะ