กวาง ตัวแทนแห่งพลังมงคลและโชคลาภ เป็นตัวแทนในสิ่งที่ดีงาม

กวาง ตัวแทนแห่งพลังมงคลและโชคลาภกวางเป็นตัวแทนในสิ่งที่ดีงาม รวมไปจนถึงเรื่องของสุขภาพอนามัยด้วยเช่นกัน ด้วยลักษณะกวางที่เคลื่อนไหวปราดเปรียว คล่องแคล่ว

กวาง ตัวแทนแห่งพลังมงคลและโชคลาภกวางเป็นตัวแทนในสิ่งที่ดีงามในทุกๆ ด้าน รวมไปจนถึงเรื่องของสุขภาพอนามัยด้วยเช่นกัน ด้วยลักษณะกวางที่เคลื่อนไหวปราดเปรียว คล่องแคล่ว และมีดวงตาที่โตกลมแจ่มใส กวางจึงเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัย และเพื่อที่จะได้รับพลังมงคลจากกวางให้นำรูปปั้นหรือรูปวาดของกวางไปประดับไว้ในที่ทำงานในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัด จะทำให้การงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ถ้านำมาประดับไว้ในบ้าน จะทำให้คนในบ้านสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ พึงระวังหรือหลีกเลี่ยงนำรูปปั้นหรือรูปวาดไปตั้งในมุมอับหรือที่รกเต็มไปด้วยฝุ่นละออง เพราะจะเกิดผลเสียมากว่าผลดี