คาถาโชคลาภ เรียกเงิน เรียกทอง เข้ากระเป๋า

คาถาโชคลาภ เรียกเงิน เรียกทอง เข้ากระเป๋า นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหาจะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุอะเสสะโต เมตตากรุณายัง ทะยะวิสาโสปิยามะนา โปเม สัพพะโลกัสสมิง

คาถาโชคลาภ เรียกเงินเข้ากระเป๋า เป็นคาถาที่สืบทอดต่อๆกันมาตามโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา

จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ

อะเสสะโต เมตตากรุณายัง ทะยะวิสา

โสปิยามะนา โปเม สัพพะโลกัสสมิง