คาถาหาคู่แท้ คาถานี้จะดลใจให้ฝันเห็นคู่ครองของตน

คาถาหาคู่แท้  โปรดตักน้ำสะอาดใส่ขัน แล้วท่องคาถานี้เท่าอายุของผู้สวด  จากนั้นนำน้ำมาล้างหน้าก่อนเข้านอน คาถานี้จะดลใจให้ฝันเห็นคู่ครองของตนตั้งนะโม 3 จบ แล้วเริ่มบทสวดดังนี้

บุปเพวะ สันนิวา เสนะ

ปัจจะ บันนะ หิเตนะ วา

เอวันตัง ชะยะตา เปมัง

อุปะลัง วะ ยะโส ธะกาฯ