พระคาถาคงกระพัน ใช้นิ้วป้ายอึดใจหนึ่งก่อนจะต่อสู้กับศัตรู

พระคาถาคงกระพัน จงตั้งจิตให้มั่น แล้วปลุกเสกปูนแดงหรือน้ำลายป้ายดินคาดคอระหว่างลูกกระเดือกกับใต้คาง โดยใช้นิ้วป้ายอึดใจหนึ่งก่อนจะต่อสู้กับศัตรู

พระคาถาคงกระพัน ก่อนสวด พระคาถาคงกระพัน หรือ คาถาหัวใจสี่เกลอนี้ จงตั้งจิตให้มั่น อย่าวอกแวก แล้วปลุกเสกปูนแดงหรือน้ำลายป้ายดินคาดคอระหว่างลูกกระเดือกกับใต้คาง โดยใช้นิ้วป้ายอึดใจหนึ่งก่อนจะต่อสู้กับศัตรู

กะระมะถะ กิริมิถิ กุรุมุถุ เกเรเมเถ