คาถาหัวใจพญานาค เสริม

คาถาหัวใจพญานาค  ผู้ใดที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค จงสวดคาถานี้ 3 5 หรือ 9 จบ โดย ตั้ง นะโม 3 จบแล้วเริ่มบทสวดดังนี้

พุทโธ เมนาโถ

ธัมโม เมนาโถ

สังโฆ เมนาโถ

พุทโธ นะโม พุทธายะ

นะชาลีติ อะริยะ ทะนัง

นาคัง ปูเชมิ