คาถานางขย่มเมือง สวดภาวนา เกิดเมตตา มีโชคลาภ ปลอดภัย

ควรสวดภาวนา สวดคาถานี้เป็นประจำจะเกิดเมตตา แลมีเสน่ห์จนคนอื่นรักหลงเราได้

อิทะคะมะ สุจิรุนิ