คาถาสะเดาะเคราะห์ สวดช่วยลดเคราะห์ สวดติดต่อกัน 7 วัน

คาถาสะเดาะเคราะห์ สวดช่วยลดเคราะห์ จากหนักเป็นเบา จงสวดติดต่อกัน 7 วัน สะเดาะเคราะห์ตัวเอง ด้วยคาถาศักดิ์สิทธิ์ เป็นมงคลแก่ชีวิต

คาถาสะเดาะเคราะห์ สวดช่วยลดเคราะห์ จากหนักเป็นเบา จงสวดติดต่อกัน 7 วัน สะเดาะเคราะห์ตัวเอง ด้วยคาถาศักดิ์สิทธิ์ เป็นมงคลแก่ชีวิต

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเริ่มบทสวดดังนี้

นะโมเม โรเตโข สัพพะเทวานัง

สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สัพพะสังฆา นุภาเวนะ

พระเคราะหะ จะเทวะดา สุริยัง วันทัง ปะมุญจะกะ สะสิภูมโบ จะเทวานัง

พุทโธ ลามัง ถะวิสสะติ ชีโว สุโก จะ มหาลาถัง สัพพะทุกขัง วินาสสันติ

เมื่อท่อง คาถาสะเดาะเคราะห์ สร็จแล้ว ให้กราบ 3 ครั้งแล้วตามด้วย

 พุทโธ ธัมโม สังโฆ สวดภาวนาติดต่อกัน 7 วันช่วยลดเคราะห์กรรมให้เบาบางลง : คาถา พระคาถาต่างๆ