คาถาทำมาค้าขึ้น ประพรมสินค้าและบริเวณร้านค้าเพื่อให้ทำมาค้าขึ้น

คาถาทำมาค้าขึ้น ให้หาน้ำสะอาดมาแล้วภาวนา ทำเป็นน้ำมนต์ใช้ประพรมสินค้าและบริเวณร้านค้าเพื่อให้ทำมาค้าขึ้นลูกค้ามากมาย  ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเริ่มบทสวด

คาถาทำมาค้าขึ้น ให้หาน้ำสะอาดมาแล้วภาวนา ทำเป็นน้ำมนต์ใช้ประพรมสินค้าและบริเวณร้านค้าเพื่อให้ทำมาค้าขึ้นลูกค้ามากมาย  ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเริ่มบทสวด ดังนี้

อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ

อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา

อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา