คาถาคนนิยม นิยมชมชอบมีเมตตามหาเสน่ห์

คาถาคนนิยม จะทำให้คนที่พบเจอเรานิยมชมชอบมีเมตตามหาเสน่ห์กับตัวเอง ตั้งนะโม3จบ แล้วเริ่มบทสวด  ดังนี้

เอหิสาลิกา ยังยัง พุทธัง อาคัจฉาหิ

สาลิกาถิง กะระณัง ตาวังคาวา

เอหิมะมะ สุวะโปตะโก อะยัง

ราชา สุวัณณะวัณณา สาลิกานัง มะโหสะโต ปิยังมะมะ