คาถาการเจรจา ก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจาการงานจะสำเร็จ

คาถาการเจรจา ภาวนากับน้ำ แล้วให้ใช้น้ำนั้นล้างหน้าตอนเช้าก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจาการงานเรื่องสำคัญ คาถาการเจรจา ใช้ดีนักแลตั้งนะโม 3 จบ แล้วเริ่มบทสวด ดังนี้

นะโมพุทธายะ มะอะอุ

ยะธาพุทโมนะ อุอะอะ

อิสวาสุ สัพพะทัสสะ

อะสังวิสุ โลปุสะพุภ