ดวง 15 พ.ค.62 เป็นวันสุดยอดดวงฤกษ์ประจำเดือน

วันที่ 15 พ.ค.62   ในวันนี้ จากข้อมูลจากปฏิทินโหร ปี 2562 โดย อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ตรงกับวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน เป็นวันสุดยอดดวงฤกษ์ประจำเดือนพฤษภาคมเวลา 11.29 น.- 11.39 น. ลัคนาดวงฤกษ์สถิตราศีสิงห์ ประกอบด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์ เป็นฤกษ์เพื่อให้เกิดความเมตตาสงสาร ความเห็นอกเห็นใจ เหมาะสำหรับการสู่ขอ งานกุศล ทวงหนี้ กู้ยืม ขอความช่วยเหลือหรือขอความเมตตาสงสาร จะเป็นมงคลให้ได้รับความสำเร็จในการใช้ดวงฤกษ์