พระปิดตานำโชค ใครมีติดตัวบันดาลโชคลาภ เงินทองดีนักแล

มเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ประมุขสงฆ์พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ใครมีติดตัวบันดาลโชคลาภ เงินทองดีนักแล

พระปิดตานำโชค สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ประมุขสงฆ์พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านเจตนาสร้างไว้ดีในปี พ.ศ.2531 ผสมผงศักดิ์สิทธิ์มโหฬาร ผงสมเด็จวัดระฆังชำรุด ผงสมเด็จบางขุนพรหม ผงหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ผงจิตรลดา ผงสายหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ผงหลวงปู่เฮี้ยง วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) ผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ล้วนอุดมคุณค่า ใครมีติดตัวบันดาลโชคลาภ เงินทองดีนักแล 

คาถาอาราธนา
นะโมพุทธัสสะ คะวัมปะติสสะ , นะโมธัมมัสสะ คะวัมปะติสสะ, นะโมสังฆัสสะ คะวัมปะติสสะ,
สุขา สุขะ วะรัง นะโมพุทธายะ, มะอะอุ ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา เจวะ เสกขา ธัมมา ยะธาพุทโมนะ ฯ
(บริกรรมเพิ่มทรัพย์ ลาภดีนักแล )